Угода про взаємоповагу та співпрацю між всіма учасниками освітнього процесу

Угода про взаємоповагу та співпрацю між всіма учасниками освітнього процесу

Затверджено

наказом спеціалізованої школи № 210

№ 162 від 18.09.2018 року

 

Угода про взаємоповагу та співпрацю

між всіма учасниками освітнього процесу

 

Ми, що нижче підписалися: Адміністрація спеціалізованої школи № 210 з поглибленим вивченням російської мови Оболонського району м. Києва, педагоги та інші працівники з однієї сторони (далі – Сторона1), учні школи, батьки, або особи, що їх замінюють та учні школи, які досягли 14 річного віку та мають право підпису, з другої сторони (далі – Сторона 2)

 

УКЛАЛИ ЦЮ УГОДУ ПРО ТАКЕ:

 

1. Сторони, що уклали цю Угоду, визнають, що тільки об’єднання їхніх зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку системи державно-громадського управління школою.

 

2. Сторони визнають одне одного партнерами  організації освітнього процесу, позашкільного і громадського життя, дозвілля й оздоровлення, захисту прав та інтересів вчителів, учнів та їх батьків або осіб, що їх замінюють.

 

3. Сторони визнають такі засади співпраці:

 • демократизм;
 • добровільність;
 • повага один до одного;
 • відкритість і взаємна поінформованість;
 • взаємне представництво на всіх рівнях;
 • толерантність;
 • наступність.

      

4. Сторони добровільно беруть на себе зобов’язання:

 • поважати інтереси і права один одного й неухильно дотримуватися обов’язків, які проголошені Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад», чинним законодавством та Статутом школи;
 • дотримуватися етики, моралі, поважати особисту гідність один одного;
 • сприяти створенню відповідних умов для здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;
 • забезпечувати активну участь сторін у виконанні річного плану роботи школи, створенні спільних робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;
 • будь-яке рішення, що стосується безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;
 • постійно інформувати один одного про свою діяльність, про прийняті рішення та їх наслідки;
 • сприяти створенню безпечних для життя та здоров’я умов навчання учнів, батькам у вихованні, вчителям у педагогічній діяльності, виявляти і піддавати критиці усі прояви приниження гідності, утиску, відмову у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, вимагати рішення конфліктів у законний спосіб;
 • ініціювати та підтримувати всі форми співпраці вчителів, учнів та батьків;
 • неухильно дотримуватися виконання п.5 цієї Угоди «Про права та обов´язки сторін»;
 • виконувати та дотримуватися п.6 цієї Угоди «Правила розпорядку школи».

 

5. Про права та обов´язки сторін:

 1.  Сторона 1 має право:
 1. Сприяти підвищенню якості освітнього процесу шляхом запровадження нових освітніх систем та експериментів, навчально-виховних проектів, новітніх технологій, комп’ютерних та мобільних пристроїв у рамках своїх повноважень та технічних потужностей школи або за згодою Сторін:
 2. Залучати до участі в навчально-виховних проектах представників Сторони 2 за попередньою згодою:
 3. Слідкувати за дотриманням правил розпорядку школи всіма учасниками Угоди:
 4. Застосовувати виховні методики в рамках чинного законодавства України щодо злісних порушників Правил розпорядку школи та цієї Угоди в цілому:
 5. Всіляко заохочувати Сторону 2 до виконання Угоди, підвищення її освітнього рівня, фізичного, творчого та морально-соціального розвитку:
 6. Шляхом подання відповідного письмового звернення своєчасно повідомляти адміністрацію школи щодо порушення прав представника Сторони 1 (педагога, технічного працівника, адміністративного представника) та умов цієї Угоди:
 7. Ініціювати збори, наради, особисті зустрічі з представниками Сторони 2 (батьками та учнями) для вирішення кризових ситуації, спірних питань, поліпшення рівня освітнього процесу:
 8. Захищати свої права всіма доступними способами в рамках чинного законодавства України.

 

 1. Сторона 1 зобов’язана:
 1. Створювати умови для всебічного інформування Сторони 2 про хід навчально-виховного процесу, а саме:
 • будь-яким доступним способом (паперові щоденники, електронні журнали та щоденники, індивідуальні виписки, особисте ознайомлення батьків під підпис) доносити оцінювання учня до батьків та учня не рідше 1 разу на місяць;
 • будь-яким доступним способом (батьківські збори, електронні або паперові носії, соціальні групи класів, відкриті презентації) доносити до Сторони 2 інформацію про наміри втілення будь-яких навчально-виховних проектів та освітніх програм, із подальшим терміном не менше двох тижнів для можливості відкритого обговорення та подачі пропозицій з боку всіх учасників навчально-виховного процесу школи;
 • будь-яким доступним способом (оголошення, інтернет - та мобільна розсилка повідомлень, паперові щоденники, сайт школи, соціальні сторінки школи та класів) інформувати про форс-мажорні ситуації, які мали місце у школі, та шляхи їх вирішення.
 1. Дотримуватися виконання цієї Угоди, Статуту спеціалізованої школи № 210 та Правил розпорядку школи (п.6):
 2. Створювати умови для виконання цієї Угоди всіма сторонами цієї Угоди:
 3. Сприяти вирішенню ситуацій порушень умов цієї Угоди будь-якими представниками Сторін, які прийняли її до виконання:
 4. Дотримуватися правил взаємоповаги та відкритості спілкування, морально-етичних норм стосовно Сторони 2, не виказувати неповаги будь-якими своїми діями або словами до інших учасників навчально-виховного процесу:
 5. Всіляко сприяти розвитку ініціатив Сторони 2, направлених на підвищення якості навчально-виховного процесу Школи.

 

 1. Сторона 2 має право:
 1. Отримувати освітні та навчально-виховні послуги належної якості:
 2. Сприяти поліпшенню якості навчально-виховного процесу шляхом особистої участі у впроваджених проектах та пропонування різноманітних актуальних ініціатив на розгляд адміністрації та органів шкільного самоврядування (учнівське самоврядування, Рада школи):
 3. Висловлювати та виказувати в будь-яких формах у рамках чинного законодавства України та цієї Угоди свою особисту думку та свою індивідуальність:
 4. Захищати свої права або права своєї дитини всіма доступними способами в рамках чинного законодавства України:
 5. Шляхом подання відповідного письмового звернення своєчасно повідомляти Адміністрацію школи щодо порушення прав дитини та умов цієї Угоди;
 6. Брати особисту учать у вирішенні спірних та конфліктних ситуацій, пов‘язаних з порушенням прав своєї дитини;
 7. Отримувати необхідні умови для творчого й соціального розвитку учня;
 8. Отримувати необхідні умови для фізичного розвитку й загального оздоровлення учня;
 9. Використовувати всі можливі технічні засоби для поліпшення якості освітнього процесу та за попередньою згодою викладача;
 10. Користуватися всіма наявними в школі технічними засобами для самоосвіти, фізичного та творчого розвитку дитини за попередньою згодою Адміністрації, матеріально-відповідальних осіб та попередньо узгодженим графіком;
 11. Своєчасно отримувати інформацію у будь-якій доступній формі про інновації в навчально-виховному процесі та нові проекти, запроваджені в школі;
 12. У встановлений час повідомляти Адміністрацію та інших учасників навчально-виховного процесу про свою думку та пропозиції стосовно п.5.3.11 цієї Угоди;
 13. Своєчасно отримувати інформацію про будь-які інциденти у школі, які мають відношення до її дитини.

 

 1. Сторона 2 зобов’язана:
 1. Дотримуватися пунктів цієї Угоди та правил розпорядку школи;
 2. Не порушувати права інших учасників навчально-виховного процесу на отримання якісної освіти та особистого розвитку;
 3. Не порушувати права інших учасників навчально-виховного процесу на особистий простір та таємницю особистого життя;
 4. Не виказувати неповагу будь-якими своїми діями або словами до інших учасників навчально-виховного процесу;
 5. Не завдавати шкоди майну та технічному забезпеченню школи;
 6. У разі нанесення матеріальної шкоди майну та технічному забезпеченню школи відшкодувати збитки в рамках чинного законодавства України;
 7. Не використовувати мобільні та технічні пристрої під час освітнього процесу, якщо це не передбачено умовами програми та не узгоджено попередньо із викладачем (за винятком перерв та після закінчення занять учня);
 8. Учню забороняється самовільно, без попереднього погодження з викладачем, класним керівником або Адміністрацією школи залишати територію школи до закінчення освітнього процесу (включаючи час перерв);
 9. Використовувати технічне обладнання та інше майно школи без попереднього узгодження з матеріально-відповідальною особою та не за призначенням.

 

 

6. Правила розпорядку школи

 1. Затверджений розклад:

6.1.1 прийом дітей вранці: 7:30-8:15

6.1.2 ранкова зарядка: 8:15-8:25

6.1.3 підготовка до першого уроку: 8:25-8:30

6.1.4 Розклад уроків:

1 урок 8:30-9:15 (перерва 10 хв.)

2урок 9:25-10:10 (перерва 15 хв.)

3урок 10:25-11:10 (перерва 20 хв.)

             4урок 11:30-12:15 (перерва 10 хв.)

             5урок 12:25-13:10 (перерва 10 хв.)

6урок 13:20-14:05 (перерва 5 хв.)

7урок 14:10-14:55

6.1.2 Позакласна та гурткова робота проходить з 15:30 до 21:00 за окремим графіком

 1. Правила відвідування території школи:
 1. Доступ на територію школи мають право всі без виключення учасники освітнього процесу:
 1. територія школи є у вільному доступі (незамкнені входи) з 8:00 до 9:00, з 12:00 до 12:30, з 13:00 до 15:30
 2. в періоди часу, що не вказані в п.6.2.1.2 цієї Угоди, територія школи не є у вільному доступі (вхід через дзвінок до чергового);
 1. Доступ до громадських місць у приміщенні школи мають право всі без винятку учасники навчально-виховного процесу за попередньою реєстрацією у журналі відвідування та у супроводі чергового викладача/представника Адміністрації або за отриманням спеціальної перепустки, затвердженої представником Адміністрації;
 2. Доступ до класних кімнат під час проведення навчально-виховного процесу можливий тільки за попереднім узгодженням та попередженням відповідальних представників Адміністрації не менш як за 15 хвилин до початку уроку або без попередження виключно під час перерви та згідно з умовами п.6.2.2;
 3. Відвідування представників Адміністрації школи згідно з затверджуваним графіком особистого прийому громадян або за умови присутності представника у своєму робочому кабінеті;
 1. Перешкоджання реалізації освітньо-виховного процесу будь-якими діями будь-яких осіб суворо заборонено;
 2. Паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин на території школи суворо заборонено;
 3. Заборонено по відношенню до будь-якого учасника освітнього процесу застосовувати будь-які дії, які порушують права людини та принижують гідність або несуть загрозу фізичному та психічному здоров‘ю;
 4. Присутність тварин, у тому числі і хатніх, на території школи суворо заборонена:
 5. Заборонено використання мобільних та технічних пристроїв, яке перешкоджає освітньому процесу та не вказане в п.5.1.1 та 5.3.9. Мобільні та інші технічні пристрої, не задіяні в реалізації освітнього процесу під час уроку, повинні знаходитися в беззвучному/віброрежимі та не бути присутніми на робочому столі або в руках учня та учителя за виключенням форс-мажорних обставин (терміновий виклик членів родини учасника навчального процесу, загроза здоров‘ю та життю присутніх, скоєння злочину).
 6. Заборонена аудіо- та відеофіксація особистого життя, а також подальше розповсюдження інформації будь-яким третім особам без згоди всіх учасників процесу, за винятком фіксації можливих правопорушень  та можливостей, передбачених чинним законодавством, або якщо інше не затверджено додатковими нормативними актами школи;
 7. Будь-який учасник навчально-виховного процесу має право знаходитися на території школи (не в приміщенні), якщо це не суперечить навчально-виховному процесу та правилам відвідування території школи;
 8. Обов‘язковим для всіх учасників навчального процесу є використання спеціального одягу з метою захисту здоров‘я та майна учнів і вчителів та обладнання школи під час спеціалізованих уроків в приміщеннях підвищеного ризику: фізичне виховання, трудове навчання, фізика, біологія, хімія тощо. Перелік необхідних засобів захисту, одягу і взуття попередньо узгоджується із відповідним викладачем та Адміністрацією школи в рамках чинних санітарних норм та правил техніки безпеки, вони є предметами індивідуального використання.
 9. Прогулянки на свіжому повітрі проходять винятково на території школи та за таким графіком:

6.11.1 для учнів початкової школи прогулянки проходять за окремим графіком, розробленим класним керівником та узгодженим з адміністрацією школи;

6.11.2 учні середньої та старшої школи мають змогу вийти виключно на територію школи під час великої перерви з 11:10 до 11:30 та за попереднім узгодженням із класним керівником або після закінчення навчального процесу;

6.11.3 прогулянки для учнів групи подовженого дня 1-2 класів: з 13:40 до 14:40 (відповідно до розкладу уроків у цей день)

6.11.4 прогулянки для учнів групи подовженого дня 3-4 класів: з 14:40 до 15:40 (відповідно до розкладу уроків у цей день).

7. Для реалізації положень цієї Угоди сторони домовляються:

 • спільно планувати роботу та навчальний рік;
 • змінювати й  доповнювати умови Угоди тільки за згодою сторін.

8. За невиконання сторонами зобов’язань, а також порушення вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.

9. Кожна зі сторін має право надати пояснення з приводу порушення нею вимог цієї Угоди та шанс виправити свою помилку.

10. Ця Угода надається для ознайомлення обом сторонам під особистий підпис та зберігається у директора школи.