Графік проведення   ON - line уроків 13.04 -17.04.2020

Графік проведення   ON - line уроків  13.04 -17.04.2020
  • Графік проведення   ON - line уроків

13.04 -17.04.2020

 

6Час

Клас

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П*ятниця

10.00-

10.40

5-А 

   

Інформат.

1-2 гр

   

11.00-

11.40

Історія

(Шевченко З.М.)

Математ.

Шапетько Ю.Б.

Укр.мова (Шимчук Н.О.

Укр.мов

(Шимчук Н.О.)

Математ.

Шапетько Ю.Б.

12.00-

12.40

Математика

Біологія (Грищенко

С.С.)

Укр.мова

(Охріменко Л.В)

Математ.

Шапетько Ю.Б.

осн.зд

( Тільс Л.Ю.)

13.00-

13.40

Англ. мова (Стегереску Н.В.)

Українська література

(Охріменко Л.В.)

   

Літерат.

(Златіна А.П.)

14.00-

14.40

 

Англ. Мова

(Сулява А. В.)

Рос.мова

( Златіна А.П.)

Англ. Мова 

(Сулява А. В.) 

Англ. Мова 

(Сулява А. В.) 

10.00-

10.40

5-Б

Історія

(Шевченко З.М.)

Рос.мова

(Паламарчук Г.К.)

Математика

Рос мова

(Паламарчук Г.К.)

Математика

11.00-

11.40

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

Біологія (ГрищенкоС.С.)

Інформатика

 1-2 гр

Зар.літер.

(Паламарчук Г.К.)

 

12.00-

12.40

Англ. мова (Стегерес

ку Н.В.)

Англ. Мова

(Сулява А. В.) 

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

Англ. Мова

(Сулява А. В.)

Англ. Мова

(Сулява А. В.) 

13.00-

13.40

         

14.00-

14.40

       

осн.зд

( Тільс Л.Ю.)

10.00-

10.40

6-А

Укр.м.

(Бученко І.В.)

Інформа тика 

1-2 гр

Англійська мова (Стегєреску Н. В.) / Українська мова (Гунько Н. М.)

укр.мова (Бученко І.В.)

 

11.00-

11.40

Біологія (Грищенко С.С.)

Історія

( Шевченко З.М.)

Літерат.

(Блінова О.В.)

Україн.

мова 

( Гунько Н.М.)

математ.(Мельник С.Ю.)

12.00-

12.40

Україн.мов                  (Гунько Н.М.)

Російська мова

(Блінова О.В.)

математ. (Мельник С.Ю.)

 

Україн. літер.

( Гунько Н.М.)

13.00-

13.40

географія 

( Гордон С.Я.)

математика (Мельник С.Ю.)

     

14.00-

14.40

осн.зд.

( Тільс Л.Ю.)

       

10.00-

10.40

6-Б

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

Історія

(Шевченко З.М.)

математика (Мельник С.Ю.)

математика (Мельник С.Ю.)

 

11.00-

11.40

 

Інформат.

 1-2 гр

Англ.м.

(Стегереску Н.В.)

Зар.літ.

(Блінова О.В.)

 

12.00-

12.40

осн.зд

( Тілс Л.Ю)

   

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.

математика (Мельник С.Ю.)

 

13.00-
13.40

географія

 ( Гордон С.Я.)

Російська мова 

(Блінова О.В.)

     

14.00-

 

14.40

          

Час

Клас

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П*ятниця

10.00-

10.40

7-А

 

Укр.мов.

(Кучеравлюк Т.А.)

 

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

 

11.00-

11.40

Інформа

тика

 1-2 гр

Англ.

мова 

(Стегереску Н.В.)

Біологія (Грищенко С.С.)

Осн.зд. (Гордон С.Я.)

Літератур

(Федосен

ко І.С.)

12.00-

12.40

Хімія

( Рудько Н.В.)

геогра

фія

( Гордон С.Я.)

Україн.

мова

(Гунько Н. М.)

Геометрія

( Златіна С.М.)

 

13.00-

13.40

  ФК (Дяченко В.В.)

алгебра

( Златіна С.М.)

Англ.мов

(Писана В.П.)

Рос. мова

(Федосен

ко І.С.)

фізика

( Чаркін Н.А)

14.00-

14.40


 
 

Всесв. історія

(Оганджанова Л.М.)

 

Історія України

(Оганданова Л.М.)

10.00-

10.40

7-Б

Рос мова (Паламарчук Г.К.)

 

укр.літ. (Бученко І.В.)

Інформатика 

1-2 гр

Рос.мова Паламарчук

11.00-

11.40

 

Математика

(Юрчук З.А)

 

укр.мов  (Бученко І.В.)

Англ.м.

(Стегєреку Н.В.)

Зар..літ.

(Паламарчук Г.К.)

12.00-

12.40

Біологія (Грищенко С.С.)

географія

( Гордон С.Я.)

Рос.м

(Златіна А.П.)

Фізика

(Золотарьова О.В.)

Математика

13.00-

13.40

Біологія (Грищенко С.С.)

Рос.мова Паламарчук Г.К., Скородинська Н.В.

Всесв. історія

(Оганджанова Л.М.)

Математика

Історія України

(Оганджанова Л.М.)

14.00-

14.40

 

Зар. літ (Паламарчук Г К.)

 

рос.м

Скородинська Н.В.

 

10.00-

10.40

8-А

Хімія

( Рудко Н.В.)

Англ.м.

(Стегєреску Н.В.)

 

Всесвіт.

Історія 

(Снегірьов В.В)

Інформатика 

1 гр

11.00-

11.40

осн.зд

( Тілс Л.Ю.)

математика (Мельник С.Ю.)

математ.(Мельник С.Ю.)

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

ФК (Дяченко В.В.)

12.00-

12.40

Історія України

(Снегірьов В.В)

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

Літератур

(Блінова О.В.)

Математика (Мельник С.Ю.)

фізика

( Чаркіна Н.Г.)

13.00-

13.40

Рос.мова

(Блінова О.В.)

Географія

( Гордон С.Я.)

     

14.00-

14.40

 

Історія України

(Снегірьов В.В)

 

біологія

( Тільс Л.Ю.)

 

 

Час

Клас

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П*ятни

ця

10.00-

10.40

8-Б

Алгебра

( Юрчук З.А.)

Україн.м.

 (Гунько Н. М.)

Св.літ Паламарчук

Україн. літератур

 

11.00-

11.40

Хімія

(Рудко Н.В.)

 

Історія України

(Снегірь

ов В.В)

Всесвіт.

Історія 

(Снегірь

ов В.В)

Історія України

(Снегірь

ов В.В)

12.00-

12.40

Рос.мова 

(Блінова О.В., Скородинська Н.В.)

Англ. мова (Стегереску Н.В.)

Рос. Мова

(Паламарчук Г.К.)

Рос. мова 

(Блінова О.В., Скородинська Н.В.)

Рос мова

Паламарчук Г.К.

13.00-

13.40

осн.зд

( Тільс Л.Ю.)

географія 

( Гордон С.Я.)

 

біологія

( Тільс Л.Ю.)

Геометрія

14.00-

14.40

       

фізика

( Чаркіна Н.Г.)

10.00-

10.40

9-А

Україн.літерат( Гунько Н.М.)

Хімія

( Рудько Н.В.)

Рос. мова

(Федосен

ко І.С.)

   

11.00-

11.40

Дяченко  В.В.

Фіз-ра.

 

Всесв. іст

(Шевченко З.М.)

Історія України

(Шевчено З.М.)

Фізика

(Золотарьова О.В.)

12.00-

12.40

Інформат. 1-2гр

Україн.

мова

( Гунько Н.М.)

   

географія

 ( Гордон С.Я.)

13.00-

13.40

Алгебра

осн.зд

( Тільс Л.Ю.)

біологія

( Тільс Л.Ю.)

Англ.м.

( Писана В.П.)

Літерат.

(Федосе

нко І.С.)

14.00-

14.40

право

( Ламза Д.В.)

Геометрия

   

Англ.м.

( Писана В.П.)

10.00-

10.40

9-Б 

 

Фіз-ра.

Дяченко В. В.

     

11.00-

11.40

укр.літ.(Бученко І.В.)

Хімія

( Рудько Н.В.)

 

Рос.м

Скородинська Н.В.

Рос.літ.

Скородинська Н.В.

12.00-

12.40

укр.мова (Бученко І.В.)

право 

( Ламза Д.В.)

Всесвітня історія

(Шевченко З.М.)

Історія України

(Шевченко З.М.)

географія

( Гордон С.Я.)

13.00-

13.40

Інформат. 1-2 гр

 

Геометр.

(Шапетько Ю.Б.)

 

Англ.м.

( Писана В.П.)

14.00-

14.40

Алгебра

осн.зд.

( Тільс Л.Ю.)

біологія

( Тільс Л.Ю.)

Англ.м.

( Писана В.П.)

Фізика

(Золотарьова О.В.)

10.00-

10.40

9-В

інформат. (Ламза Д.В.)

ук.мова (Бученко І.В.)

право

( Ламза Д.В.) 

Англ.м.

(Стегереску Н.В., Писана В.П.)

Геометрiя

11.00-

11.40

Рос.мова

(Блінова О.В.)

осн зд

( Тільс Л.Ю.)

біологія

( Тільс Л.Ю.)

Алгебра

Зар.літ.

(Блінова О.В.)

12.00-

12.40

 

Хімія

 (Рудько Н.В.)

Дяченко В.В Фіз-ра 

 

географія

( Гордон С.Я.)

13.00-

13.40

Англ.

мова

Укр.літ.

( Бученко І.В.)

Всесвітн. історія

(Шевченко З.М.)

Історія України

(Шевченко З.М.)

 

14.00-

14.40

 

Фізика

(Золотарьова О.В.)

інформатика (Ламза)

Англ.м.

( Писана В.П.)

 

 

Час

Клас

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П*ятниця

10.00-

10.40

10-А

математика

математика

химия

история Украины

Всесвитня  история

11.00-

11.40

математика

информатика хл

информатика хл

информатика д

Биология

12.00-

12.40

Гром Освита

Рос мова и литература

м.п.

информатика хл

Англ мова

13.00-

13.40

ИНформатика

литература

Українська мова

Українська література

информатика хл

14.00-

14.40

Физика

физ-ра

география

информатика дев

физ-ра

10.00-

10.40

10-Б

Інформат

1-2 гр

   

Укр.літ.

( Шимчук

Н. О.)

Англ.м.

( Писана В.П.)

11.00-

11.40

 

Укр.м.

(Бученко І.В.)

Хімія

( Рудько Н.В.)

метематика (Мельник С.Ю.)

Всесвіт. історія

(Шевченко З.М.)

12.00-

12.40

математика (Мельник С.Ю.)

Фізика

(Золотарьова О.В.)

М.П

( Рудько Н.В.)

біологія

( Тільс Л.Ю.)

Історія України (Шевченко З.М.)

13.00-

13.40

Громад. ос.   

(Шевченко З.М.)

 

Дяченко В В Захист Вітчизни 

Рос.мова

Скородинська Н.В.

математика (Мельник С.Ю.)

14.00-

14.40

Літер.

Скородинська Н.В.

 

географ.

( Гордон С.Я)

   

10.00-

10.40

11-А

.

Захист Вітчиз.

(Дяченко В.В.)

 

Укр.м.

(Кучеравлюк Т.А.)

Хімія

( Рудько Н.В.)

літерат.

(Федосен

ко І.С.)

11.00-

11.40

 

Рос. м. та літер.

(Федосенко І.С.)

 

1-2 гр

біологія

(Тілс Л.Ю.)

12.00-

12.40

географія

(Гордон С.Я.)

Англ.м.

( Писана В.П.)

Алгебра

( Златіна С.М.)

М.П.

( Рудько Н.В.)

Геометрія

 (Златіна С.М.)

13.00-

13.40

 

Укр . мова

(Кучерав

люк Т.А.)

Історія України

(Снегі

рьов В.В)

Всесв Історія 

(Снегі

рьов В.В)

Історія України

(Снегірьов В.В)

14.00-

14.40

   
 

Фізика

(Золотарьова О.В.)

 

10.00-

10.40

11-Б

   

Алгебра

(Шапетько Ю.Б.)

Алгебра

(Шапетько Ю.Б.)

Україн.м (Гунько Н.М.)

11.00-

11.40

 

Україн.л

( Гунько Н.М.)

Рос.м.

Скородинська Н.В.

Хімія

( Рудько Н..)

Інформ. 1-2 гр

12.00-

12.40

географія

 (Гордон С.Я.)

Дяченко В.В 

Фіз-ра. 

Геомет

рiя

(Шапетько Ю.Б.)

М.П.

( Рудько Н.В.)Дяченко ВВ.ЗВ.

 

13.00-

13.40

Літер.

Скородинська Н.В.

Англ.м.

( Писана В.П.)

Фізика

(Золотарьова О.В.)

Геометрия

(Шапетько Ю.Б.)

біологія

( Тільс Л.Ю.)

14.00-

14.40

   

Історія України

(Снегірь

ов В.В)

Всес. Історія 

(Снегірь

ов В.В)

Історія України

(Снегірь

ов В.В)