Проведення предметного місячника з математики, інформатики ,фізики.

 Згідно річного плану роботи закладу у школі проводився місячник математики, фізики, інформатики.

Мета місячника:

Забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів, їх наукового світогляду, а також вдосконаленню науково-методичного рівня професійної майстерності вчителів, збагачення педагогічного досвіду школи, поглиблення знань з вивчення з профільних дисциплін, підвищення інтересу до предметів,виявлення обдарованих дітей, залучення до науково-пошукової роботи.

В рамках місячника організовано і проведено такі заходи,:метою, яких було розвивати уміння виконувати дії з натуральними числами, навички усного рахунку; розвивати пам’ять і уважність, інтерес до математики, комунікативну і соціально-трудову компетентності, і розвиток інтересу до предметного місячника.