АКТ перевірки фінансового стану ”Благодійного Фонду підтримки СЗШ №210”

НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

 

1.    Оніщенко Надія Іванівна - Голова комісії

 

2.    Балабанова Оксана Вікторівна

 

3.    Мамедова Світлана Леонідівна

 

створена на підставі вимог Статуту, перевірила фінансовий стан «Благодійного Фонду підтримки СЗШ № 210», БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ Фонду, правильність та достовірність інформації, що міститься у фінансовому звіті та інших документах Фонду.

На 01.01.2016 року

  • У касі готівки – 2,96 грн.;
  • На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва 15650,20 грн. (п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 20 коп.).

На 01.01.2017 року

  • У касі готівки10,91 грн.;
  • На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва 23250,20 грн. (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.)

ПО БАНКУ за 2016 р.

-       надійшло – 8800,00 грн.

-       знято – 0 грн.

-       оплата послуг банка – 1200,00 грн.

 

ПО КАСІ  за 2016 р.

-       прихід – 59110,00 грн.

       матеріальні витрати – 59102,05 грн.

-       розхід –                                                                  в банк – 0,00 грн.

 

Щомісячно касові операції по касовій книзі проводились правильно.

Звіт по фінансових результатах Фонду з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р. перевіряли, бухгалтерська документація ведеться правильно і достовірно.