АКТ перевірки фінансового стану ”Благодійного Фонду підтримки СЗШ №210” за термін роботи Фонду з 01 січня 2015 р. по 01 січня 2016 р. (фінансовий рік)

НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

1.    Оніщенко Надія Іванівна - Голова комісії

2.    Балабанова Оксана Вікторівна

3.    Мамедова Світлана Леонідівна

створена на підставі вимог Статуту, перевірила фінансовий стан «Благодійного Фонду підтримки СЗШ № 210», БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ Фонду, правильність та достовірність інформації, що міститься у фінансовому звіті та інших документах Фонду.

На 01.01.2015 року

  • У касі готівки – 29,25 грн.;
  • На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва 11850,20 грн. (одинадцять тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 20 коп.).

На 01.01.2016 року

  • У касі готівки2,96 грн.;
  • На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва 15650,20 грн. (п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 20 коп.)

ПО БАНКУ за 2015 р.

-       надійшло – 5000,00 грн.

-       знято – 0 грн.

-       оплата послуг банка – 1200,00 грн.

 

ПО КАСІ  за 2015 р.

-       прихід – 59910,00 грн.

       матеріальні витрати – 59936,29 грн.

-       розхід –                                                                  в банк – 0,00 грн.

Щомісячно касові операції по касовій книзі проводились правильно.

Звіт по фінансових результатах Фонду з 01.01.2015 р. по 01.01.2016 р. перевіряли, бухгалтерська документація ведеться правильно і достовірно.