Рейтинговий бал при вступі до вищого навчального закладу у 2011 році

 

Згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році (далі – умови прийому), зарахування до вузу відбуватиметься на підставі рейтингового (конкурсного) балу вступника

Рейтинговий бал вступника (абітурієнта), складатиметься з балів отриманих на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), балу шкільного атестату, а також додаткових балів за успіхи у навчанні та закінчення підготовчих курсів у вузі.

Максимальна кількість рейтингових балів вступника може скласти 870 балів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

Для вступу до вищого навчального закладу, на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, абітурієнт має подати до вузу сертифікати ЗНОз трьох предметів. Мінімальний прохідний бал з кожного предмету складатиме 124, максимально можливий 200.

Перелік предметів з яких необхідно подавати сертифікати ЗНО наведений у додатку №1 до умов прийому. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку №1 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку №1 або зазначений у умовах прийому до конкретного вищого навчального закладу.

 

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні (Профільні предмети визначаються вищим навчальним закладом та обов’язково вказуються в умовах прийому конкретного навчального закладу).

Вищі навчальні заклади допускають до участі у конкурсному відборі осіб, які подали сертифікати ЗНО з результатом не нижче ніж 124 бали. При цьому вищий навчальний заклад може встановити вищу мінімально необхідну кількість балів сертифіката з профільних предметів.

Виключення: Вищий навчальний заклад допускає до участі у конкурсному відборі вступника, який подає сертифікат ЗНО, кількість балів якого з одного з непрофільних предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного предмета не нижче 170 балів.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 - 8.4 розділу VIII умов прийому.

Додаткові бали за особливі успіхи у навчанні

Умови прийому до вузів 2011 року передбачають нарахування додаткових балів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

Додаткові бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

Додаткові бали нараховуються за умови, якщо абітурієнт вступає на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • основи інформатики – при вступі на напрями "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп’ютерні науки", "комп’ютерна інженерія", "програмна інженерія";
  • трудове навчання – при вступі на напрями "технологічна освіта", "професійна освіта";
  • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "економіка та підприємництво" та напрями "міжнародні економічні відносини" і "міжнародний бізнес";
  • основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "право" та напрям "міжнародне право";
  • історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет "історія України";
  • біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети "біологія", "хімія".

Величина додаткового бала складає: для осіб, нагороджених дипломами I ступеня – 50 балів, дипломами IІ ступеня, – 40 балів, дипломами IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховуєтьсялише за одною з перелічених вище підстав.

Учасники міжнародних олімпіад зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XV умов прийому до вищих навчальних закладів, за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Зазначені норми поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Додаткові бали за закінчення підготовчих курсів

Вступникам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу можуть нараховуватись додаткові 20 балів.

Додаткові бали нараховуються за умови вступу абітурієнта до цього вищого навчального закладудля навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки(спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу.

Додаткові бали нараховуються за результатами підсумкової атестації на курсах до вузівської підготовки.

Ця норма поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році.

 

За матеріалами: Освіта.ua