УВАГА! Обговорення Проекту Наказу Правило користування мобільними телефонами

УВАГА! Обговорення Проекту Наказу Правило користування мобільними телефонами

Шановні учасники освітнього процесу!

До Вашої уваги

ПРОЕКТ НАКАЗУ 

Про затвердження Правил користування мобільними телефонами

під час освітнього процесу в СШ № 210.

В письмовому вигляді просимо подати ваші пропозиції до 15.03.2018р. Листи можно надсилати на електронну пошту school210@bigmir.net

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 210

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

04210, м. Київ, вул. Йорданська, 22 – А, тел./факс  418-76-69,

e-mail: school210@ bigmir.net

 

Н А К А З (ПРОЕКТ)

___._______.2018р.                                                                         № ____

 

Про затвердження Правил користування мобільними телефонами  під час

освітнього процесу в СШ № 210

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2014 року № 910 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420», з метою поширення використання інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу та підвищення його ефективності

 

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила користування мобільними телефонами під час освітнього процесу в СШ № 210 (далі – Правила), що додаються.
  2. Класним керівникам довести вимоги Правил до відома учнів школи та їх батьків.
  3. Заступнику директора з виховної роботи Джур О.Б. розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті СШ № 210.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор СШ №210                                                                        Д.В. Ламза

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Спеціалізованої школи № 210 Оболонського району м. Києва
_______________________

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

користування мобільними телефонами під час освітнього процесу

в СШ № 210

 

I.Загальні положення

 

1. Ці Правила встановлюють порядок та умови використання мобільних телефонів під час освітнього процесу в СШ №210.

2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,наказу Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2014 року № 910 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420», інших нормативно-правових актів України, а також Статуту Спеціалізованої школи № 210 Оболонського району м. Києва, затвердженого розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 грудня 2015 року № 704.

3. Ці Правила поширюються на всіх, без виключення, учасників освітнього процесу в СШ № 210, зокрема, учнів школи, їх батьків або осіб, які їх замінюють, керівництво, педагогічних та інших працівників школи.

 

ІІ. Порядок використання мобільних телефонів в СШ № 210

 

1. Дозволяється використання мобільних телефонів у СШ № 210 для забезпечення застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу.

2. Заборонити використання мобільних телефонів у СШ № 210 без потреби.

3. Користування мобільними телефонами усіма учасниками навчально-виховного процесу здійснюється лише до початку або після закінчення навчальних занять та під час перерв.

4. Категорично забороняється використання функцій фото- та відеокамери, диктофона, аудіопрогравача тощо під час освітнього процесу.

5. Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під час перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або переводити телефон у режим «без звуку».

6. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен знаходитися на робочому місці.

7. Відповідальність за збереження мобільних телефонів адміністрація та педагогічний колектив СШ № 210 не несе.

8. Використання мобільних телефонів учнями дозволяється лише з дозволу вчителя в таких випадках:

у разі термінової необхідності здійснити телефонну розмову (як виняток, при травмуванні, розслідуванні, вирішення питань оздоровлення та лікування та ін.). Після отримання дозволу вчителя учень може скористатися мобільним телефоном за межами приміщення, де проходить навчальне заняття;

з метою використання функцій калькулятора під час виконання практичних та/або лабораторних робіт, розв’язування складних задач з окремих предметів (математики, фізики, хімії, біології та ін.);

з метою використання функцій аудіо програвача;

з метою пошуку невідомого слова (терміну), тексту твору та інше;

в інших випадках з метою забезпечення застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного процесу та за наявності відповідного дозволу вчителя.

Використання мобільних телефонів іншими учасниками навчального процесу дозволяється в порядку та у спосіб, що не суперечить цим Правилам.

9. Керівництво школи має право дозволити учасникам навчально-виховного процесу використання мобільних телефонів в супереч заборонам, встановленими цими Правилами, виключно як виняткове, при виникненні форс-мажорних обставин, з метою попередження та недопущення несприятливих наслідків для закладу та/або учасників навчально-виховного процесу.

 

ІІІ. Відповідальність за порушення цих Правил

 

  1. За порушення цих Правил учасники навчально-виховного процесу СШ № 210 несуть відповідальність відповідно до законодавства, а також установчих та розпорядчих документів СШ № 210.

 

Директор СШ №210 Д.В. Ламза