Загальна інформація

Спеціалізована школа №210 Оболонського району м. Києва

Діяльність закладу спрямована на збереження національної самобутності, реалізацію національно-культурних прав громадян України, які відносять себе до етнічних спільнот. Педагогічний колектив реалізує цілісну освітню програму, спрямовану на поглиблене вивчення національної мови, історії, культури та традицій, здійсює свою діяльність для забезпечення всебічного розвитку особистості.

Школа заснована у 1973 році. Заклад був першим, що гостинно відкрив свої двері юним мешканцям нового у місті Києві Оболонського району.


Мета та завдання закладу:

- Розвиток особистості дитини на основі  гармонійного включення багатства національної культурної спадщини в загальноукраїнський соціокультурний  контекст.

- Створення умов, що забезпечують використання етнічної культури для ефективного розвитку особистості учнів. 

- Задоволення етнокультурних потреб населення в сфері освіти

- Забезпечення кожному учневі можливості вивчення рідної мови, літератури, історії, національно – культурних традицій.

- Формування громадянських рис, виховання любові до Батьківщини та  родині, поважне відношення до духовної та культурної спадщини, удосконалення міжнаціональних відносин.


Викладання навчальних предметів у школі здійснюється українською та російською мовою. Та обов’язковим є вивчення державної мови, української літератури, особливостей культури, народної творчості, суспільного і державного строю України, природничих умов і ресурсів, економіки.

У школі проводяться змагання, турніри, діє багато гуртків та секцій, у них учні після уроків можуть урізноманітнити свій вільний час. Реалізуючи перспективу профільного навчання (фізико-математичний профіль, комп’ютерні технології, технологічний та філологічний профіль) школа підтримує ділові стосунки з коледжем  МАУП, КНУБА.