Про прийом дітей до 1-х класів спеціалізованої школи №210 у 2019 році

Про прийом дітей до 1-х класів спеціалізованої школи №210 у 2019 році

 
 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 210

 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

04210, м. Київ, вул. Йорданська, 22 – А, тел./факс  418-76-69,

e-mail: school210@bigmir.net

 

НАКАЗ

 

06.03. 2019 року                                                      м. Київ                                                      № ______

 

Про прийом дітей до 1-х класів

спеціалізованої школи №210 у 2019 році

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів Україна від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дощкільного шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти. для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року №930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», наказу Департаменту освіта і науки від 11 січня 2019 року №10 «Про розвиток та оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіта», листа Міністерства освіти та науки України від 10 серпня 2018 року №1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти», наказу Департаменту освіти і науки від 22.02.2019р. №50 «Про прийом дітей до 1-х класів  закладів загальної середньої освіти, міста Києва у 2019 році» та з метою організованого прийому дітей до перших класів

Н А К А З У Ю:

 

 1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів спеціалізованої школи №210 з 04 квітня 2019 року.
 2. Вчителю інформатики Бойко О.І.:
  1. розмістити на веб-сайті навчального закладу розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації про закріплення території обслуговування за спеціалізованою школою №210.
 3. Заступнику директора НВР Столяр О.М.:
  1. Вжити вичерпних заходів щодо створення умов для зарахуванням дітей у відповідності до закріпленої території обслуговування.
  2. Підготувати  інформацію щодо:
 • прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 07 березня 2019 року;
 • кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 15 та 30 травня;
 • кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 7 червня 2019 року;
 • прийнятих рішень про забезпечення дітей місцями у навчальному закладі у відповідності до закріпленої території обслуговування.
  1. Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх першокласників про:
 • порядок прийому дітей до 1 - х класів;
 • територію обслуговування, що закріплена за спеціалізованою школою №210;
 • перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування навчального закладу;
 •  прогнозовану кількість 1-х класів.
  1. Розмістити інформацію на інформаційному стенді спеціалізованої школи №210.
  2. Забезпечити з 04 квітня 2019 року прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів.
  3. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями у закладі освіта відповідно до території обслуговування.
  4. Забезпечити раціональне використаних наявних у закладі освіти приміщень;
  5. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких, даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо.
  6. При обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної загальної середньої освіти, зокрема підручників та посібників.
 1. Заступнику директора АГЧ Приступі В.І.:
  1. Провести, за необхідності, капітальні їй поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1 - х класів.
  2. Забезпечити кабінети 1-х класів необхідними дидактичним» матеріалами; засобами навчання; сучасними меблями, у тому числі партами; інтерактивним та ком'пюотерним обладнанням, копіювальною технікою тощо відповідно до Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для, навчальних кабінетів початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року №37.
  3. Створити умови безперешкодного доступу до навчального закладу, якщо відкриватимуться інклюзивні та спеціальні класи.
  4. Прийняти управлінські рішення, за поданням адміністрації закладу, щодо відкриття додаткового класу, внесення змін до організації освітнього процесу, вивільнення приміщень від орендарів тощо.
  5. За умові перевищення кількості поданих заяв про зарахування за місцем проживання прогнозованої кількості місць, ініціювати перед управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
 2. Відповідальність за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  Столяр О.М.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор                                                                    Дмитро ЛАМЗА

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

ПІБ

Посада

Підпис

 1.  

Столяр Олена Миколаївна

заступник директор з НВР

 

 1.  

Приступа Валентина Іванівна

заступник директора з АГЧ

 

 1.  

Бойко Оксана Іллівна

вчитель інформатики