Педрада 2013р.

 У 2012/2013 навчальному році вступив в силу
новий Державний стандарт початкової загальної освіти,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 20.04.2011 № 462, згідно з яким передбачається:
  
вивчення  іноземної мови  з першого класу;

екологічна спрямованість освіти;
ввикористання здоров`язбережувальних технологій;
включення діяльнісної лінії у кожну освітню галузь;
впровадження ІКТ;
спрямованість освіти на соціалізацію школяра.

Наказом Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 року №1222 визначено безбальне оцінювання з таких предметів:

образотворче мистецтво,
музичне мистецтво,
«Сходинки до інформатики»,
основи здоров’я,
фізична культура.