Інформація щодо придбання товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ЗЗСО№210 м. Києві

Інформація  щодо придбання товарів, виконаних робіт,  послуг за рахунок спеціального фонду по ЗЗСО№210 м. Києві

Інформація

щодо придбання товарів, виконаних робіт,

послуг за рахунок спеціального фонду по ЗЗСО№210 м. Києві

                                                                                                           за 6 Місяців 2020 року

КЕКВ

НАЙМЕНУВАВНЯ

спеціальний фонд

  (платні послуги)

план

касові видатки

2000

2210

           Поточні видатки

спеціальний фонд

            баки для сміття

7100.00

 

 

              Всього

7 100.00

0.00

2240

Дератизація, дезинєекція

10.00

 

Обслуговування електромереж

35.00

34.47        

Обслуговування ХВГІ. ГВП 

50.00

48.92         

послуги із компону в.(створ.) відеоролика "Звіт за  1 півріччя 2019”

20.00

20.00

Всього

115.00

103.39

 

2275 Оплата інших енергоносіїв

350.00

25.00

.                   і............ ......................  ......................................

Всього

350.00

25.00

Разом

7 565.00

128.39

• Планові ІІ1»КИ UII1KM Me MA It.   III скорім ЧЩІІІІ 1tl.U1UHI.IIK> т«« иоіреои

 
 


Заступник головного бугалтера Гуріна В.В.