Апробація діагностичних методик виявлення обдарованості та впровадження проекту «Банк даних» в спеціалізованій школі № 210

 З метою удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих учнів розпочато з 23.02.2011 року апробацію комплексних програм з виявлення дитячої обдарованості у загальноосвітньому навчальному  закладі (початковій школі),  на підставі Указів Президента України "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді" від 30 вересня 2010 р. № 926/2010, "Про удосконалення роботи щодо виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді" від 30 вересня 2010 р. №927/2010, наказу Головного управління освіти і науки м. Києва № 175 від 01 жовтня 2010 р. "Про удосконалення роботи з обдарованою учнівською молоддю", наказу Управління освіти Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 3 червня 2010 р. № 295 було затверджено Концепцію роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю Оболонського району на 2011 - 2013 роки та Положення про відділ координації діяльності з розвитку обдарованості; Договору про співпрацю з Інститутом обдарованої дитини АПН України від 4 лютого 2009 р., наказу № 46 від 27.01.2011 р. РУО Оболонського району м. Києва "Про апробацію методик виявлення обдарованих дітей".

Координатором для проведення апробації призначено заступника директора НВР Столяр О.М. 
 
Участь приймають:
Астахова Т.К. – голова ШМО вчителів початкових класів.
Ковальчук К.О. – вчитель початкових класів.
Корсун Е.О. – вчитель початкових класів.
Кравченко І.О. – вчитель початкових класів.
Гайдученко Т.Л. – вчитель початкових класів.
Сєда І.Є. – вчитель початкових класів.
Ковальова В.І. – вчитель початкових класів.
Глупашева Ю.О. – вчитель початкових класів.
Психолог школи – Кузьміна І.В.