Вступ до вузу без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

 

Перелік осіб, які мають право на підставі повної загальної середньої освіти, вступати (брати участь у конкурсі) до вищого навчального закладу без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

Особи яким надано право вступати без сертифікатів ЗНО

Згідно з умовами прийму до вузів у 2011 році, право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі, або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), за їх вибором, мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Ця норма застосовується до осіб які вступають, як на заочні відділення вищих навчальних закладів, так і на стаціонарне навчання.

Також, право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі, або за результатами ЗНО, за їх вибором, мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

 

Умови вступу також надають право не складати ЗНО з української мови та літератури особам, які не атестовані з цих предметів. Відтак, для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія вузу може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

При цьому, результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

Також, брати участь у конкурсі на підставі складання вступних іспитів (або за результатами ЗНО, за вибором вступника) мають право громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, які через об’єктивні причини не можуть взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, також мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів. Зокрема, це стосується:

  • військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
  • громадян України, звільнених зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
  • військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
  • осіб, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Не подавати до вузу сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та не складати вступні екзамени мають право також особи, яким надано таке право окремими законами. Зокрема, за результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу вступники, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

Також, у окремих випадках, без сертифікатів ЗНО до вищих навчальних закладів України мають право вступати громадяни інших країн, що визначено розділом ХХ умов прийому до вищих навчальних закладів.

Проведення вступних екзаменів

З метою проведення вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти у вузі створюються предметні екзаменаційні комісії.

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2011 році

За матеріалами: Освіта.ua